Harde fakta

Når en nytteplante lever under klimatiske kår som på Bosheimsmarken tilføres de ekstra gode virkestoffer.

Et norsk fjellklima med lange og kjølige sommerdager med sen vekst, er perfekt for planten

Bruk av Reinrot har sin opprinnelse i Asia og øst i Europa der planten vokser opp til 1900 m.o.h. Den er på røde lister som utrydningstruet.

Det er utført mange typer forsøk med bruk av Reinrot over hele verden. Ref.: Steinar Dragland,

Reinrot – en ny plante med mange muligheter. Grønn forskning 03/98.

Reinrot er karakterisert som en plante med adaptogen virkning.

Adaptogene virkestoffer ble av Brekhman & Dardymov (1969) definert som:

-De er svært lite giftige, og gir minimal fysiologisk endring i organismen.

– De virker nonspesifikt, dvs. positivt på en rekke faktorer av fysisk, kjemisk og fysiologisk art.

– De virker normaliserende, dvs. motvirker patologiske endringer som skyldes ulike påvirkninger.