Historie

En bygutt på kontor med en bonde i magen?

Noen semester på Vinterlandbrukskolen overbeviste meg! Min kone og jeg fant en to linjers annonse i Aftenposten. Vi ble invitert på visning og slo til da sjansen kom. Vi kjøpte en gård i Valdres med 54 mål dyrket mark (mye overflate dyrket her), i tillegg 800 mål utmark og litt overmoden skog. Det var et småbruk som i 1846 ble fradelt hovedgården.

Det stod et bolighus med råteskader og stort hull i taket. Låven var fin, men uinnredet. Et fint og skjevt stabbur var det og. Hvor i all verden skulle man starte???

Ikke var det vann – kloakk – vei eller beboelig hus på gården. Vi syntes vi hadde fin utsikt, men ikke stort mer! Rett fra kontorstolen og ut i 2 måneders tømmerhogst. De to første ukene kunne jeg nesten ikke gå, men du verden så artig!

Heldigvis hadde vi fått et bra overskudd på salg av leiligheten i byen. I tillegg ble det penger da den overmodne skogen ble tatt ned, 60% råte til tross – det hjalp godt.

Forrige eier viste oss et oppkomme 600 meter høyere opp og vannet ble bragt ned med pigging og sprengning. Etter ett år stod et nytt tømmerhus på plass med ny vei sprengt og gravd ut.

Men hva skulle vi gjøre på gården? Den var for liten til tradisjonell drift, og vi ønsket å tjene penger på ting vi solgte og ikke leve av subsidier. Men hvordan?
Har alltid hatt sans for urter. 3000 tuster med gressløk ble starten – og det så lovende ut – inntil prisen ramlet 2/3!! Hva med kamille? Jo, vi forsøkte, men høsting ble håpløst tidkrevende. Godt at kona hadde jobb og jeg ble lærer i 7 år!

Underveis var jeg blitt kjent med planten Reinrot gjennom et foredrag på Bioforsk på Kise. Forsker Steinar Dragland fortalte overbevisende om plantens fordeler. Vi kjøpte frø i år 2000 og så fulgte noen år med prøving og feiling på dyrkingsmåter, gjødsling, samt spede forsøk på å finne frem til et produkt vi kunne selge. Noe begynte å ta form i hodet og produktet begynte å selge så smått. Da kom spørsmål om maskiner og utseende på produktet – en utrolig morsom prosess. Salget økte etter hvert og i 2012 ble det en årsinntekt.

I skrivende stund forsøker vi å øke produksjon gjennom nye metoder for rengjøring av røtter, noe som er svært krevende. Det legges mye i potten til maskiner, hjemmeside og markedsføring, litt fra IN og mye fra oss! Det er spennende. Vår superfood er noe alle bør prøve – man får overskudd av den!

Bonden i magen har til nå gitt oss 19 år med et fantastisk rikt liv. Og måtte det fortsette lenge!