Valdres

Valdres har en unik beliggenhet for dyrking av kosttilskudd. Ren luft, minimal forurensing, riktig lys og høyde over havet og meget spredt befolkning, for eksempel er vår nærmeste fastboende nabo 1 km borte! Økologisk betyr fullstendig avholdenhet fra bruk av kjemiske midler. Staten kontrollerer dette gjennom årlige inspeksjoner og derved årlig godkjenning av drift. For meg er sprøyting et fy-ord. Man sprøyter ikke mat.

For meg er det viktig at kosttilskudd dyrkes kontrollert i ren natur og ikke høstes i vill tilstand. Da unngår vi at sjeldne planter havner på utryddingstruede lister, men er i naturen og kan utnyttes!

Økologisk betyr at reglene fra Debio må følges nøye. Det sørger inspektører for ved nitidige årlige kontroller som gir godkjenning til fortsatt drift. Det er din garanti! Kosttilskudd er, som navnet sier, et tilskudd til maten vi inntar. Vi bør kunne forlange at et tilskudd er produsert uten fare for inntak av sprøytemiddelrester. – I tillegg til det jeg har lært av Bioforsk Kise, har jeg drevet egenforskning på dyrkingsmåter, gjødsling, vanning og høsting siden år 2000.

I denne tiden har jeg og bygget lager og produksjonslokaler og anskaffet hensiktsmessige foredlingsmaskiner. Jeg finner stadig forbedringer og forenklinger i produksjon – det er spennende! Reinrot krever mange prosesser fram til endelig produkt. Alt gjør jeg selv her på gården,i godkjente lokaler. Slik blir det et ekte Norsk og Økologisk produkt av høyeste kvalitet. Prøver av alt går til NTNU der en forsker forsikrer meg om at innholdsstoffene er der og Valdres Lab sjekker at det bakterielle nivået er riktig. Slik kan jeg anbefale: “TA EN VALLERS”. Det sunnes-te du kan drikke !

Hilsen bonde og produsent

Steinar Haraldstad

Visste du at…

Reinrot…

Kontakt

Bosheimsmarken
v/Steinar Haraldstad
2918 Ulnes i Valdres
Telefon : (+47) 934 29 470
Epost : post@bosheimsmarken.no