Om Reinrot


I 1000 år har Reinrot vært en energikilde til fysisk og mental styrke. en naturlig del av “hjemme-apoteket”. Mongolske krigere tok reinrot før de dro på tokt. Og det er blitt påstått at man levde i 100 år.
Når virker Reinrot best?